NOĆNJAK 2017. JELSA

NOĆNJAK 2017. NA HVARU!


Zadružni savez Dalmacije, organizator Noćnjaka, po devetnaesti put organizirao je ovu međunarodnu manifestaciju maslinara i uljara, te okupio maslinare i uljare u velikom broju kao sudionike zanimljivog trodnevnog programa.

Manifestacija je otvorena u neorenesansnoj svečanoj dvorani Općinskog doma u Jelsi stihovima pjesme „Drȁula“, koje je na čakavskom narječju i gdinjskom izričaju živo predočio Damir Carić. Naime, 1942. godine Gdinjani su uz nadljudske napore iznijeli na svojim leđima tešku hidrauličnu prešu strmom, krivudavom stazom dugom nekoliko kilometara iz uvale Torac u Gdinj na 361 m nadmorske visine. Taj događaj otela je zaboravu istaknuta čakavska pjesnikinja i akademska slikarica Tatjana Radovanović.








 
Copyright © 2001-2011 Zadružni savez Dalmacije. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje Novacom.