"Dana 02.07.2014. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama (NN 76/14).
Ovim Zakonom, zadrugama je smanjena obveza izdvajanja iznosa za razvoj zadruge sa postojecih 30% na 20% od dobiti utvrdene godisnjih obracunom.
Zadruge nisu duzne provesti uskladenje s ovim Zakonom. Ukoliko Zadruga zeli u Pravilima smanjiti navedeni iznos kojeg je izdvajala za razvoj, tada treba provesti postupak Izmjene Pravila zadruge uz postivanje zakonske procedure (2/3 vecina zastupljenih glasova na Skupstini, zahtjev za upis promjene u sudskom registru, objava u NN).
Zakonom je ujedno predvideno da umjesto Hrvatskog saveza zadruga na unaprjedenju zadrugarstva djeluje javna ustanova Hrvatski centar za zadruzno poduzetnistvo.
Ova ustanova nema obvezno clanstvo zadruga, te uskladuje i zastupa interese zadruga, zadruznih saveza i drugih fizickih i pravnih osoba koje su povezane sa zadrugarstvom.
Procisceni tekst Zakona o zadrugama mozete pronaci ovdje."
 
Copyright © 2001-2011 Zadružni savez Dalmacije. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje Novacom.