HRVATSKA UDRUGA VINARSKIH GRADOVA – HRUVIG

Udruga je osnovana 04. studenog 2010. u Splitu, Hotel Lav, Podstrana, na jubilarnoj dvadesetoj međunarodnoj manifestaciji vinogradara i vinara „Sabatini“.

Osnivači i članovi HRUVIG-a su Županije Splitsko-dalmatinska i Zadarska, gradovi: Zadar, Kaštela i Benkovac, općine: Jelsa, Bol i Polača te Zadružni savez Dalmacije u čijim prostorima je i sjedište udruge.  

HRUVIG, osim korisnog povezivanja regija u Hrvatskoj, kao budući član Europske mreže vinarskih gradova (RECEVIN), otvara mogućnosti za predstavljanje i unaprjeđenje gospodarskih, turističkih i drugih projekata županija i gradova.
Interes za članstvom uz neke od županija, gradova i općina, već su iskazali i drugi subjekti povezani s vinogradarstvom i vinarstvom u Hrvatskoj (zadružni savezi, srodne udruge, tvrtke i sl) .

Stoga, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u radu udruge koja ima jasan i koristan put. Ovakve asocijacije u svijetu svojim članovima omogućavaju postizanje izvrsnih rezultata na poljoprivrednom, turističkom  i kulturološkom planu.

Druženje i kontakti sa gospodarstvenicima iz Hrvatske i inozemstva prigoda su da predstavite i unaprijedite svoju županiju, grad, općinu, tvrtku i poslovanje te da pronađete partnere za svoje razvojne projekte.

Svoj interes za učlanjenje i detaljnije informacije možete iskazati slanjem upita za članstvo:
- na internet adresu: hruvig@zsd.hr ili
- poštom na adresu udruge: Kamila Tončića 4, 21 000 Split, sa naznakom za HRUVIG.

Trenutno smo u postupku učlanjenja u Europsku mrežu vinarskih gradova te pripremi web stranica i medijske prezentacije udruge.  

Ciljevi Hruvig-a:

- izgradnja identiteta hrvatskih vina,
- uspostava i poboljšanje odnosa između članova Udruge u Hrvatskoj i na međunarodnoj razini,
- razvoj gospodarstva članova Udruge,
- poticanje vinogradarskih i vinarskih projekata,
- informiranje i poticanje implementacije novih    poslovnih, turističkih i proizvodnih usluga.

Djelatnosti HRUVIG-a:

- organizacija zajedničke turističke ponude članova,
- pružanje vinogradarske i vinarske edukacije,
- suradnja sa znanstveno-istraživačkim i savjetodavnim institucijama,
- organizacija stručnih putovanja i posjeta gradovima, naprednim proizvođačima i sl.,
- izdavanje časopisa, oglašavanje i objavljivanje raznih tiskanih i multimedijalnih materijala,
- druge djelatnosti ...

Program rada:

  • obavještavanje medija i potencijalnih članova o osnivanju udruge,
  • članovi pored svojih predstavnika u HRUVIG-u mogu odabrati osobe za redovite kontakte i rad na projektima udruge,
  • animiranje i povezivanje članova radi zajedničkog turističkog nastupa,
  • učlanjenje u RECEVIN – Europsku udrugu vinarskih gradova www.recevin.net
  • uključivanje u projekte RECEVIN-a.

Vaše prijedloge za proširenje rada udruge i usmjerenje djelovanja rado ćemo razmotriti i uvažiti, a možete nam ih poslati na navedene kontakte.

Srdačno pozdravljamo,

HRVATSKA UDRUGA VINARSKIH GRADOVA – HRUVIG
21000 Split, Kamila Tončića 4, OIB: 92768438108; MBS: 2717433
 žiro račun kod Hrvatske poštanske banke HR 3023900011100408459
tel.:00385 21 348 388, 348 365, fax: 00385 21 348 408, e-mail: hruvig@zsd.hr

 
Copyright © 2001-2011 Zadružni savez Dalmacije. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje Novacom.